Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 215 с.

Прямая ссылка:Скачать
Пароль к архиву:bamper.info
Розглядаються основні теоретичні й практичні аспекти охорони праці. Висвітлюється сутність умов та охорони праці на виробництві, їх оцінка. Особлива увага приділяється аналізу і профілактиці професійних захворю-вань та виробничого травматизму. Розкриваються економічні аспекти охо-рони праці. Для викладачів, студентів економічних факультетів вузів, практичних працівників.

Читать полностью

...

Похожие книги: